Hyper_O

Client: Bankrobber

Disseny de la portada del disc Hyper_O de Carles Viarnès. Un disc construït a partir de seqüències del cant gregorià on hi pren protagonisme un singular i innovador instrument, l’hiperorgue. Es tracta d’un orgue de tubs tradicional dotat de tecnologia midi, fet que permet expandir-ne les possibilitats amb una infinitat de sonoritats en un context electrònic.

Per representar aquest treball, a part de treballar amb la tipografia i el color fluor, s’ha partit d’una il·lustració de Jordi Enric que ha evolucionat per aconseguir eliminar els traços de llàpis i carbó per tal que s’adapti millor a la música de l’àlbum i adquirir un aire més digital. S’ha aportat més profunditat per simbolitzar l’interior d’un dels tubs de l’hiperorgue.