La Mar de Bo

Client: La Mar de Bo

Imatge molt iconogràfica per representar un establiment amb dedicació a la venda de peix i marisc. 

Tan sols dos colors són els que vesteixen aquesta imatge on el blau vol representar genèricament als peixos i el carbassa al marisc.