Metro d’Igualada

Client: Particular

Treball fictici del sistema de transport metropolità subterrani de la ciutat d’Igualada dissenyat per reivindicar el reconeixement de la persona d’en Manel Caro que va ser un activista cultural i un gran amant del barri del Rec d’Igualada, un barri industrial quasi en desús situat a la part sud de la ciutat.